INTERAKTÍVNA DEMONŠTRÁCIA

Svoju nevôľu môžeme vyjadriť v uliciach. Stať sa členom nespočítateľnej masy, len podporujúc požiadavky organizátorov. Tie nemusia byť vždy dobre definované, nereflektujú požiadavky a  názory  jednotlivca. Neexistuje spätná väzba medzi pódiom a davom.

Je moderná doba, svoje názory a statusy píšeme na sociálne siete, zdieľame nápady  – ale v rámci demonštrácie máme skandovať heslá?

Tak, aký je váš dôvod demonštrovať? Vyjadrenia sú momentálne rozdelené na dve sekcie, hlasuje sa v každej zvlášť.

Svojou účasťou na tejto online demonštrácii vyjadrujem nesúhlas
Svojou účasťou na tejto online demonštrácii vyjadrujem podporu požiadavke:

60 ROKOV TAJNEJ SPOLUPRÁCE
Agenti KGB, ŠTB, dôverníci, Členovia akadémie vied, výkvet RSDr, kariérni komunisti, žiaci ruských a ukrajinských politických škôl, skorumpovaní úradníci, odborári, zapredanci, a ľudia pokryvených charakterov na všetkých úrovniach, v podnikoch a inštitúciách verejnej a štátnej správy.

Stav republiky je len výsledkom ich dlhodobého snaženia o kompletné ovládnutie zdrojov, ľudí a priemyslu pre súkromné potreby zopár vyvolených.


Vláda je len momentálne viditeľná časť chobotnice. Figúrky pre cirkus politika, mediálny obrazu dôležitosti pre voličov. O všetkom rozhodujú nominovaní funkcionari, a nahrávajú si kšefty medzi sebou.


Už dávno neplatí nezávislosť súdov, prokuratúry a polície. Ste klamaní a stále tomu ich obrazu fungujúcej demokracie veríte a myslíte si, že každý koná samostatne.


Podarilo sa im to systematickým odstránením nepohodlných ľudí, potlačením záujmu o politiku, zdecimovaním spoločnosti, zničením mnohých životov a rodín, odoprením štúdií a prác. Darí sa im to lebo stotisíce ľudí žijú v zahraničí, pričom oni si medzitým systematicky pripravujú svoje elitárske nástupníctvo.


Podarilo sa im to znárodnením, normalizáciou, transformaciou po 89., privatizáciou a následeným systematickým rabovaním a výtváraním tunelov až do súčasnosti a aj budúcnosti. Podarilo sa im to ako organizovanej skupine, dlhodobo, systematicky - v rámci tajnej spolupráce.

Ako ďalej? Čo s tým?

Chceli by sme osloviť všetkých, ktorí chápu, že pre zmenu k lepšiemu
je potrebné viac, ako ticho štrngať kľúčami na námestiach.

Zmena nepríde voľbami, kde len opäť odovzdáte svoj hlas.
Je potrebná komplexná reforma, od základov, na všetkých úrovniach.
Musíme sa na nej spolupodieľať, obsiahnuť čo najširšie pole nápadov.

Ak chceme aby tu bol transparentný štát pre občanov,
a strana ktorej takéto vízie a ciele budú prioritou,
musíme si takúto stranu zadefinovať a vytvoriť my, občania.

Poslúži každý podnet, nápad, myšlienka, ak máte chuť, pridajte sa,
Spojme sa a spolupracujme. Tieto projekty tomu chcú napomôcť.

SK 2.0
2020

moderná transparentná alternatíva,
virtuálny startup verejného politického hnutia.

IDEÁLY.sk

Diskutujme o zlepšeniach a zefektívneniach, víziách v akejkoľvek oblasti verejného spolužitia, alebo riadenia štátu.

OSI.sk

Občiansko-spoločenský inštitút. Systém verejných komisií, klubov a konzultačných skupín, spolupracujúcich na odbodnej a znalostnej báze pri príprave súboru požiadaviek a plánovaných zmien.

NÁRODNÁ-RADA.sk

Tieňová, verejná - online národná rada.
Startup  infraštruktúry a procesov
virtuálnej občianskej snemovne, aplikácia prvkov priamej demokracie.

Rámcový návrh – nateraz pre-startup