ERROR

demonstracia.sk

Million Marihuana March 4/20

Milí priatelia a priaznivci legalizácie konope na Slovensku,

Podujatia Million Marijuana March, sa konajú každoročne v mnohých krajinách sveta. Bohužiaľ, súčasná situácia a tradície Slovenska nie sú priaznivé pre organizovanie a účasť sa verejných podujatiach, ktoré propagujú legalizáciu drog.

Je absurdné, že v niektorých prípadoch môže byť trest pre držbu konope vyšší ako trest pre vraždu. Je dôležité si uvedomiť, že nikto neubližuje druhým, keď fajčí konope. Často ide o osobnú záležitosť, ktorá by nemala byť trestná. Na Slovensku sa stále nachádzame v období, kedy niektoré zákony a nariadenia ešte stále neposkytujú spravodlivý a primeraný prístup k liečbe konopím. Preto je dôležité, aby sme otvorene diskutovali o potrebe legalizácie konope na Slovensku.

Potrebujeme otvorenú diskusiu medzi Slovákmi. Veríme, že naša iniciatíva môže prispieť k šíreniu informácií o výhodách legalizácie konope a k zvýšeniu povedomia o tejto téme v našej krajine.

Vyzývame všetkých na spoluprácu.

Pevne veríme, že spoločne môžeme dosiahnuť zmeny, ktoré by priniesli prospech pre všetkých. Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

S pozdravom,

Vaši priatelia z hnutia za legalizáciu konope.

Web v príprave...