Už bolo dosť!

ONLINE DEMONŠTRÁCIA

je ťažké sa stretnúť
v jeden čas na jednom mieste,
preto vás pozývam
stretnúť sa online

chcem osloviť všetkých
ktorí ešte nerezignovali,
spojme sa proti a spojme sa za.